بخش دوم

تمامِ طولِ عمرم، این سوال مدام از من پرسیده شده که من یک دختر هستم، یا یک پسر.

به‌عنوانِ یک کودک، من خودم را کاپیتانِ کشتی دزدانِ دریایی می‌دانستم - این تمامِ چیزی‌ست که می‌توانم به شما بگویم.