رای دادگاه می‌سی‌سی‌پی

زوج‌های هم‌جنس از این به بعد می‌توانند در هر پنجاه ایالت آمریکا فرزند‌خوانده داشته باشند.