روز گذشته

رژه افتخار اقلیت‌های جنسی در دهلی برگزار شد