حضور چشمگیر جمعیت در نخستین رژه‌ی افتخار لوکانوی هند