در آفریقای جنوبی

نخستین مراسم ازدواج دو هم‌جنس به سبک سنتی قبیله