مادری پسر نوجوانش را به‌خاطر همجنسگرابودن به ضرب چاقو به قتل رساند