پرفورمنس «همان باش که نیستی»

دعوت به شکستن چارچوب‌ها