به مناسبت روز جهانی تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی

هموفوبیا تمارض است و نه بیماری!