فراخوان مسابقه‌ی عکس‌های رنگین‌کمانی از ایران

خیابان‌های آمستردام را پر از رنگین‌کمان‌های ایران کنیم