کتابچه‌ی «لذت از نوع کوییر»

هرچه جستجو می‌کنید، کم‌تر به نتیجه می‌رسید؟ حتا نمی‌دانید کدام واژه‌ها می‌توانند به شما در طرح سوال کمک کنند؟ اول راه هستید و هیچ بلد راهی نیست که بتواند ان راهی را به شما نشان بدهد که راه شماست؟ نه توی تعریف‌های معمول می‌گنجید و نه حتا می‌خواهید که توی این تعریف‌ها حبس بشوید؟ پرونده‌ی لذت جنسی زنانه شامل هفت کتابچه است که «لذت از نوع کوییر» یکی از آن‌هاست؛ همان کتابچه‌ای که ممکن است برای شما باشد.

دیگر زمان دوتایی‌های مرد و زن، همجنسگرا و دوجنسگرا، مجرد و متاهل و هزاران تعریف دیگر سر آمده است ولی داده‌های اطلاعاتی معتبر، دردسترس و کارا به‌اندازه‌ی کافی موجود نیست ولی معنی‌اش این نیست که این داده‌ها وجود ندارند و یکی از داده‌های قابل ارجاع، کتابچه‌ی «لذت جنسی از نوع کوییر» است.

فرقی نمی‌کند که خود را کوییر می‌دانید یا نه و یا حتا با کوییرها در رابطه‌ی تنگاتنگ هستید یا نه، این کتابچه برای همه‌ی ما می‌تواند راهگشا و البته جذاب و خواندنی باشد چراکه رسیدن به برابری از مسیر آگاهی میسر است. شما می‌توانید از اطلاعات مستند و علمی با زبانی ساده و گزیده بهرمند شوید.

[gdlr_box_icon icon=”icon-book” icon_color=”#4e8513″ icon_position=”top” title=”پرونده‌ی «لذت جنسی زنان»” ]

پرونده‌ی لذت جنسی زنانه شامل هفت کتابچه است که «لذت جنسی از نوع کوییر» یکی از آن‌هاست.

کل این کتابچه‌ها را از این لینک دانلود کنید.

[/gdlr_box_icon]

[gdlr_notification icon=”icon-exclamation-triangle” type=”color-background” background=”#ccd7db” color=”#666666″]Adult Content Disclaimer: Contents on JNews (this) website are categorized as “Family Safe” for all ages. JNews follows Dutch and US guidelines on distributing Sex-Ed informational and educational content.[/gdlr_notification]

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله