Browsing Tag

ایمان فیروزی فرد

ترشحات واژنی
آموزش,

ترشحات واژنی

ترشحات واژنی به واژن در تمیزکردن خود کمک می‌کنند و از سلامت و کارکرد درست واژن و اطراف آن اطمینان حاصل می‌کنند.

اندیشه و فرهنگ, کوییر,

حقوق بیناجنسی

کودکان به‌دنیاآمده با رشد جنسی میانی در معرض عمل‌های جراحی‌ای قرار می‌گیرند که به عقیده‌ی بسیاری، حقوق انسانی آن‌ها را نقض می‌کند.